eIndia

"Mera Bharat Mahan" - Moja India je veľká

India Taj Mahal India panoráma Festival v Indii India pevnosť Agra Indický tradičný tanec India pevnosť Agra 2. záber

Základné Informácie

  • Oficiálny názov: Indická republika (Bharat Ganrajya)

  • Geografická poloha: Južná Ázia

  • Hlavné mesto: Naí Dillí (doslova Nové Dillí)

  • Rozloha: 3 287 590 km2

Názov Idia je odvodený od staroperzského mena pre rieku Indus, Sindhu. India uznáva aj výraz Bharat ako oficiálne pomenovanie, tento názov je odvodený od mena kráľa Hindov, Bharata, ktorého spomínajú v básni Mahábhárata. Tretie meno, Hindustan, používajú od 12.storočia hoci jeho používanie je kontroverzné, lebo v krajine prevládajú vnútroštátne spory o tom, ako toto slovo reprezentuje krajinu.

Čítať viac...
ekonomika Indie

Ekonomika a hospodárstvo

India patrí ku krajinám s najväčším potenciálom ekonomického rastu. Medzi svetovými ekonomikami /podľa parity kúpnej sily, PPP/ sa indická ekonomika v roku 2011 zaradila na 4. miesto a silnejšia bola v danom roku len ekonomika Spojených štátov, Číny a Japonska.

Podľa rovnakého merítka sa v roku 2011 podieľala indická ekonomika na svetovom HDP 5,65%, v roku 2017 by to však podľa odhadov malo byť už 6,82%. Zo šiestich najsilnejších ekonomík sveta sa podiel na svetovom HDP bude do roku 2017 zvyšovať iba v prípade Číny a Indie.

Čítať viac...
Investovanie v Indii

Investície v Indii

Hlavný význam Indie pre SR spočíva v ekonomickej príťažlivosti a v možnosti odbytu slovenských výrobkov na rozsiahlom a vysokoabsorbčnom, avšak čoraz náročnejšom indickom trhu. India je v súčasnosti zdrojom tradičných surovín, ale v posledných rokoch aj špičkových technológií a investícií.

V roku 1994 konštituovaná medzivládna komisia pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi SR a Indiou uskutočnila šesť zasadnutí a spolu s priamymi kontaktmi obchodných komôr a podnikateľských združení prispieva k rozširovaniu spolupráce.

Čítať viac...